BESTUURSLEDEN

LÉON OVERDULVE

'EEN NO-NONSENS, EERLIJKE TRANSPARANTE POLITIEK EN BESTUURSCULTUUR'

Mijn naam is LÉON OVERDULVE, getrouwd met de liefste boerin van Zeeland, samen hebben we twee draken van dochters, Madelief en Bloeme. Ik heb tot mijn zeventiende tien jaar lang mogen genieten van de Nederlandse kinderzorg waarna ik 16 jaar op zee heb gewerkt om vervolgens aan de wal 19 jaar verschillende management functies te vervullen in de meest complexe situaties zoals Nigeria, Kameroen, Brazilië, Angola en Ivoorkust.
Momenteel ben ik eigenaar en CEO van de Holding OOS International Group op verschillende kantoren wereldwijd en uiteraard een hoofdkantoor op Stroskerke.

Ik heb besloten om Hart Voor Veere te ondersteunen door plaats te nemen in het bestuur en de denktank. Ik hoop dat ik met mijn ervaring HART VOOR VEERE een steun in de rug kan geven d.m.v. het geven van advies en in de denktank mee te “brainstormen” wat ik overigens ontzettend leuk vind.

De speerpunten van HART VOOR VEERE spreken me zeer aan maar de eerlijke en transparante politiek en betrokkenheid van Jeugd en Jongeren liggen het meest bij mijn persoonlijke situatie. De jeugd heeft een enorme psychische klap gekregen tijdens de Corona en wat doen we: “bezuinigen op de Jeugdzorg”. Kan jij dit nog uitleggen aan de Nederlandse bevolking? Ik niet!

Zowel in de landelijke en lokale politiek zien we steeds meer politiek gekonkel, ego-politiek, liegen en bedriegen, de burger als een schooljongetje behandelen, dit moet stoppen.
Mensen met een bestuursfunctie zijn in dienst bij het volk, niet andersom.
Ik denk dat Hart Voor Veere een serieuze bijdrage kan leveren aan een no-nonsens, eerlijke en transparante bestuurscultuur.

Naast mijn persoonlijke inzet om Hart voor Veere op de kaart te zetten, heeft ook mijn bedrijf O.O.S. in 2022 de partij ondersteund in de campagne. Zo heeft O.O.S. flyers gesponsord en een reclamevliegtuigje ingezet. De waarde van deze vorm van ondersteuning overschrijdt een bedrag van 1.000 euro. In het kader van transparantie over donaties vinden wij het als Hart voor Veere getuigen van goed bestuur om dit openbaar te maken.

Greetz Léon!


LEONARD DOMINICUS

'SAMEN ZORGEN VOOR EEN LEEFBARE OMGEVING'

Mijn naam is Leonard Dominicus, vijfenveertig jaar en ik woon in Vrouwenpolder. Geboren en opgegroeid in Westkapelle. Daarna ben ik naar Brabant vertrokken, maar later weer teruggekeerd naar Walcheren. Eerst in Middelburg en nu sinds zeven jaar met mijn vrouw en zoontje in Vrouwenpolder.

Als (mede)eigenaar van drie bedrijven ben ik wereldwijd, binnen Nederland, maar ook lokaal op Walcheren actief. Ik voel mij betrokken bij de kernen binnen gemeente Veere. En dan niet alleen Vrouwenpolder waar ik nu woon, maar ook de dorpen waar ik ben opgegroeid, heb gewerkt, familie heb wonen, waar ik tijdens mijn jeugdjaren regelmatig kwam of waar ik nu nog steeds kan genieten van al het mooie dat in de gemeente Veere te vinden is.

Die betrokkenheid bij Veere, de interesse in politiek en bestuur, maar ook mijn visie op het (huidige) beleid maakt dat ik mij verkiesbaar heb gesteld om vanuit Hart voor Veere mijn steentje bij te dragen. Doel daarbij om samen te zorgen voor een leefbare omgeving voor iedereen! Een omgeving waar het goed wonen, sporten, werken, leren, ondernemen, geloven, recreëren en ontspannen is.

JACO DUVEKOT

'TERUGBRENGEN VAN VERTROUWEN TUSSEN POLITIEK EN ONDERNEMERS'

Mijn naam is Jaco Duvekot, 56 jaar, geboren en getogen en sinds enkele jaren ook weer wonende in Vrouwenpolder. Jarenlang horecaondernemer in de gemeente Veere, 19 jaar in Westkapelle en inmiddels al meer dan 12 jaar in Domburg.

Ik hou van transparante politiek zonder poespas, met open vizier en recht voor z’n raap. Luisteren naar inwoners of ondernemers en denken in mogelijkheden in plaats van problemen scheppen. Indien nodig oplossingen op maat maken maar altijd  toekomstbestendig. Mijn belangrijkste speerpunt; De grootste gemeenschappelijke deler zoeken tussen inwoners, ondernemers en toerist en terugbrengen van de balans en vertrouwen tussen politiek en ondernemers.

Er voor zorgen dat iedere inwoner van Veere trots kan zijn op zijn of haar gemeente.

'DENK NIET IN BEPERKINGEN MAAR IN MOGELIJKHEDEN'

Ik ben Jaap Kaland, 64 jaar, geboren en getogen in Westkapelle, getrouwd en heb een zoon. Ik werk sinds 1979 bij een waterschap. Nu bij Scheldestromen dat in 2011 ontstaan is uit een fusie tussen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. In 1996 was Zeeuwse Eilanden ontstaan door een fusie van de waterschappen boven de Westerschelde. Tot die tijd werkte ik bij waterschap Walcheren. Ik ben begonnen op de financiële administratie en heb na slechts enkele jaren werken met de verschillende dagboeken meer plezier gevonden in de automatisering. Tot nu toe nog steeds. In mijn vrije tijd heb ik sinds mijn jeugd veel met voetbal. Niet alleen als speler, maar ook als jeugdbestuurslid, jeugdtrainer en scheidsrechter. Na een eerdere periode als penningmeester  ben ik sinds 2015 voorzitter van De Noormannen.

 In die functie heb ik inmiddels veel contacten gehad met allerlei instanties. Natuurlijk ook met de gemeente en ik ben eigenlijk erg positief over het beheer van de sportvelden. Minder positief over soms langdurige trajecten, bijvoorbeeld van de MFA’s. Het begint met de noodzaak van een flinke verfbeurt en een paar nieuwe stoelen voor een object en loopt door tot dik in de 40 miljoen om alles aan te kunnen pakken. Ik hou het liever simpel door niet teveel tegelijk aan te willen pakken, maar nieuwe projecten en beheeracties ook individueel op te pakken zonder oog op het geheel te verliezen. Ik hou eigenlijk minder van tot in den treure  polderen tot er een oplossing is gevonden waar eigenlijk niemand meer mee gebaat is. Neem beslissingen en “nee” is ook een antwoord.

 Ik wil meedenken over de leefbaarheid, ruimte en bereikbaarheid zonder overlast in de verschillende kernen. Schep ruimte in de kernen voor betaalbare woningen voor jongeren door voor veel ruimte vragende en verkeer intensieve bezigheden buiten de kernen ruimte te zoeken. Denk niet alleen aan wensen voor de komende paar jaar, maar denk verder. Niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Er moeten nu met enig lef beslissingen genomen worden over zaken die 15 tot 50 jaar mee kunnen of moeten gaan. Ik wil daar over meedenken.

JAAP KALAND