AMBASSADEURS

mét elkaar, vóór elkaar

Stijn van Kervinck

FRACTIEVOORZITTER

Ik ben Stijn van Kervinck (1995) en woon met veel trots op ons mooie eiland Walcheren. Geboren in Vlissingen, opgegroeid in Middelburg en nu alweer bijna 10 jaar woonachtig op Domburg in de prachtige Gemeente Veere.  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam op een notariskantoor in Goes. Verder ben ik presentator en bestuurslid bij jazzfestival Jazz By The Sea in Domburg. Ik hou enorm veel van verschillende stijlen muziek en bezoek ook graag concerten. Verder ga ik graag uit eten, bezoek ik het strand regelmatig en ben ook vaak in de Hofstad Den Haag te vinden. 

Sinds 2016 ben ik politiek actief geworden en In 2018 ben ik verkozen tot jongste Gemeenteraadslid ooit in de Gemeente Veere. En nu in 2021 de stap gezet om zelf een lokale politieke partij op te richten: HART VOOR VEERE!

MARCEL STEKETEE

PARTIJVOORZITTER

Wie ben ik? Marcel Steketee, voormalig wethouder van de gemeente Veere, woonachtig met mijn gezin in Domburg. In 2020 ben ik samen met Stijn van Kervinck ‘De Lijst van Kervinck’ gestart. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijke Ontwikkeling. Mijn ambitie is het creëren van eerlijke transparante politiek die vernieuwing en daadkracht uitstraalt. Zuinig en gepast omgaan met de belastingcentjes van inwoners die je tenslotte maar één keer kunt uitgeven. Het behartigen van de belangen van álle inwoners van de Gemeente Veere door middel van samenwerken waarbij discussie en debat gebaseerd is op de inhoud.

De keuze om een nieuwe lokale politieke partij, HART VOOR VEERE, op te richten, is dan ook geen onlogische. Vanuit de vele werkbezoeken die we als De Lijst van Kervinck hebben gedaan, is gebleken dat er behoefte is aan een nieuw duidelijk lokaal Veers geluid en actie. Dit is mijn ambitie om de kar te trekken en een gedegen partij neer te zetten voor een mooie toekomst in de gemeente Veere.

'RICHTING GEVEN AAN EEN NIEUWE KOERS'

Mijn naam is Patrick Sins, 44 jaar en woonachtig in Domburg. Ik ben zowel in Domburg als in Middelburg ondernemer en heb dus als ondernemer en inwoner te maken met het beleid en de plannen van de Gemeente Veere. Mijn keuze om aan te sluiten bij HART VOOR VEERE is dat ik van mening ben dat er een andere koers gevaren moet worden binnen de Gemeente Veere. Ik ben geen type die afwacht en wil daarom graag als volksvertegenwoordiger meewerken en richting geven aan een nieuwe koers voor mijn collega’s en alle inwoners van de Gemeente Veere. 

PATRICK SINS
MANUELA FRANKE- OVA

'CULTUURBELEID VANZELFSPREKEND MAKEN'

Mijn naam is Manuela Franke-Ova (1971) en woonachtig met mijn gezin in het mooi gelegen dorp Oostkapelle. Als voormalig musicus ligt mijn werkervaring op cultureel gebied bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Muziekschool Zeeland met onder andere het muziekprogramma ‘Méér Muziek in de Klas’! Sinds enige tijd ben ik actief als bestuurslid voor Stichting Kamermuziek Zeeland met in het vooruitzicht een mooi kamermuziek Festival! In mijn vrije tijd speel ik trompet bij Apollo Brass in Domburg.

Waar sta ik voor? Aan de slag gaan samen met Hart voor Veere onder het motto ‘Zet Cultuur op de Agenda’,. Een vernieuwd beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie.
Daarom cultuur voor iedereen, maar ook door iedereen. Het uitdragen van onze Veerse DNA heeft drie essentiële pijlers: hart voor cultuur, inspiratie en verbinding. We hebben een rijk cultuurhistorische gemeente, die haar parels koestert en waar een diversiteit aan instellingen en cultuurmakers zorgt voor vernieuwing. Door samen de verbinding aan te gaan zorgen we gezamenlijk ervoor dat cultuur toegankelijk wordt voor iedereen.

Belangrijkste (speer)punt? Mijn ambitie is om cultuurbeleid in de toekomst vanzelfsprekend te maken als Onderdeel van een gemeentelijk beleid op woon-aantrekkelijkheid, sociale cohesie en lokale identiteit.

'DEBATTEREN OP INHOUD EN POLITIEK BEDRIJVEN GEVOED VANUIT DE SAMENLEVING'

Ik ben Tim de Kraker (39) , woonachtig in Zoutelande. In het dagelijks leven werkzaam als leidinggevende bij de Nationale Politie. Met 3 zoons op de lokale basisschool en de functie van vice-voorzitter van voetbalvereniging De Meeuwen sta ik midden in de samenleving. En voor deze samen-leving, in het bijzonder in de Gemeente Veere, wil ik mij graag politiek inzetten. De keuze om dit te doen bij Hart voor Veere werd door één van mijn vrienden perfect verwoord: Een stevige lokale partij zonder bla bla.

Ik sta voor openheid, transparantie, debatteren op inhoud en politiek bedrijven gevoed vanuit de samenleving. Juist deze kernpunten heb ik in de afgelopen jaren in de Gemeente Veere op diverse onderwerpen gemist. Coalitie en oppositie hoeven niet primair energie te steken in het kostte wat kost elkaar bevechten, maar moeten gezamenlijk bezig zijn met wat het beste is voor de Gemeente.

Wat betreft de inhoud zijn er binnen de Gemeente Veere een aantal onderwerpen die mijn bijzondere aandacht hebben. Die onderwerpen staan ook in het verkiezingsprogramma van HART VOOR VEERE.

Ik ben er van overtuigd dat Hart voor Veere een verandering en vernieuwing in de Veerse gemeente-politiek teweeg kan brengen. Ik draag graag een flinke steen bij aan die gewenste verandering en vernieuwing.

TIM DE KRAKER
RUBEN BOOGAARD

'MET EEN NIEUWE PARTIJ EEN FRISSE WIND LATEN WAAIEN'

Mijn naam is Ruben Boogaard, 24 jaar oud en woonachtig in Westkapelle. Ik heb een eigen onderneming en werk in de evenementenbranche, zowel nationaal als internationaal. In de gemeente Veere ben ik betrokken bij een aantal grote evenementen zoals het HRIEPS festival, Dijkfeest Westkapelle en het Knorfest.

Ik wil mij graag inzetten voor een aantal punten:                       - Woning tekort: Meer starterswoningen/eengezinswoningen.     - Meer cultuur voor jong en oud op de agenda in de gemeente Veere.

Ik verwacht dat we doormiddel van een nieuwe partij een frisse wind door de Gemeente Veere kunnen laten waaien.

SPEERPUNT
ZORG & WELZIJN

Mijn naam is Jan Meerwaldt, gepensioneerd arts. Voorheen bestuurslid medische staf RPZ Spijkenisse. Bij de opbouw van een nieuwe politieke partij komen er veel dingen aan bod. Een partijprogramma, speerpunten, visie en beleid. Op alle terreinen is daar kennis en kunde voor nodig. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan de nieuwe partij op het gebied van zorg en welzijn. Het verbeteren van inzicht in organisatie en ook communicatie. Begrijpbare taal in de Gemeente Veere voor zowel inwoners, ondernemers en toeristen.

JAN MEERWALDT
JACO DUVEKOT

'TERUGBRENGEN VAN VERTROUWEN TUSSEN POLITIEK EN ONDERNEMERS'

Mijn naam is Jaco Duvekot, 56 jaar, geboren en getogen en sinds enkele jaren ook weer wonende in Vrouwenpolder. Jarenlang horecaondernemer in de gemeente Veere, 19 jaar in Westkapelle en inmiddels al meer dan 12 jaar in Domburg.

Ik hou van transparante politiek zonder poespas, met open vizier en recht voor z’n raap. Luisteren naar inwoners of ondernemers en denken in mogelijkheden in plaats van problemen scheppen. Indien nodig oplossingen op maat maken maar altijd  toekomstbestendig. Mijn belangrijkste speerpunt; De grootste gemeenschappelijke deler zoeken tussen inwoners, ondernemers en toerist en terugbrengen van de balans en vertrouwen tussen politiek en ondernemers.

Er voor zorgen dat iedere inwoner van Veere trots kan zijn op zijn of haar gemeente.

'DENK NIET IN BEPERKINGEN MAAR IN MOGELIJKHEDEN'

Ik ben Jaap Kaland, 64 jaar, geboren en getogen in Westkapelle, getrouwd en heb een zoon. Ik werk sinds 1979 bij een waterschap. Nu bij Scheldestromen dat in 2011 ontstaan is uit een fusie tussen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. In 1996 was Zeeuwse Eilanden ontstaan door een fusie van de waterschappen boven de Westerschelde. Tot die tijd werkte ik bij waterschap Walcheren. Ik ben begonnen op de financiële administratie en heb na slechts enkele jaren werken met de verschillende dagboeken meer plezier gevonden in de automatisering. Tot nu toe nog steeds. In mijn vrije tijd heb ik sinds mijn jeugd veel met voetbal. Niet alleen als speler, maar ook als jeugdbestuurslid, jeugdtrainer en scheidsrechter. Na een eerdere periode als penningmeester  ben ik sinds 2015 voorzitter van De Noormannen.

 In die functie heb ik inmiddels veel contacten gehad met allerlei instanties. Natuurlijk ook met de gemeente en ik ben eigenlijk erg positief over het beheer van de sportvelden. Minder positief over soms langdurige trajecten, bijvoorbeeld van de MFA’s. Het begint met de noodzaak van een flinke verfbeurt en een paar nieuwe stoelen voor een object en loopt door tot dik in de 40 miljoen om alles aan te kunnen pakken. Ik hou het liever simpel door niet teveel tegelijk aan te willen pakken, maar nieuwe projecten en beheeracties ook individueel op te pakken zonder oog op het geheel te verliezen. Ik hou eigenlijk minder van tot in den treure  polderen tot er een oplossing is gevonden waar eigenlijk niemand meer mee gebaat is. Neem beslissingen en “nee” is ook een antwoord.

 Ik wil meedenken over de leefbaarheid, ruimte en bereikbaarheid zonder overlast in de verschillende kernen. Schep ruimte in de kernen voor betaalbare woningen voor jongeren door voor veel ruimte vragende en verkeer intensieve bezigheden buiten de kernen ruimte te zoeken. Denk niet alleen aan wensen voor de komende paar jaar, maar denk verder. Niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Er moeten nu met enig lef beslissingen genomen worden over zaken die 15 tot 50 jaar mee kunnen of moeten gaan. Ik wil daar over meedenken.

JAAP KALAND
JEROEN DE WITTE

'KWALITEIT VOOR KWANTITEIT'

Ik ben Jeroen de Witte, 47 jaar en geboren en getogen in Westkapelle. Waar ik nog steeds woon met mijn vriendin en onze dochters van 3 en 8 jaar. Horecaondernemer en mede-eigenaar van het Kasteel van Batavia.

Actief in: dorpsvisie Westkapelle, stichting speeltuin Westkapelle en de Oranjevereniging. Waarom Hart voor Veere? Voor een betere ambtelijke structuur. Een betere balans tussen politiek en ondernemers en de Jeugd en oudere jeugd.

Kwaliteit voor kwantiteit. Zoals eerder omschreven: zoeken naar de grootste gemeenschappelijke deler tussen inwoners, ondernemers en toeristen.

'DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST'

Ik ben Teun Steketee, 18 jaar en woonachtig in Domburg. Op dit moment studeer ik bedrijfskunde op de HZ in Vlissingen en werk ik in de horeca. Het motto moet zijn; “De jeugd heeft de toekomst” . Van belang is dat de gemeente Veere met de jongeren/jeugd in gesprek gaat over wat er leeft onder jongeren/jeugd en uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat het aantrekkelijk is voor de jongeren/jeugd om in de gemeente te blijven wonen en werken. Daarom wil ik graag met HART VOOR VEERE de uitdaging en samenwerking aangaan.

 

TEUN STEKETEE
LEONARD DOMINICUS

'SAMEN ZORGEN VOOR EEN LEEFBARE OMGEVING'

Mijn naam is Leonard Dominicus, vijfenveertig jaar en ik woon in Vrouwenpolder. Geboren en opgegroeid in Westkapelle. Daarna ben ik naar Brabant vertrokken, maar later weer teruggekeerd naar Walcheren. Eerst in Middelburg en nu sinds zeven jaar met mijn vrouw en zoontje in Vrouwenpolder.

Als (mede)eigenaar van drie bedrijven ben ik wereldwijd, binnen Nederland, maar ook lokaal op Walcheren actief. Ik voel mij betrokken bij de kernen binnen gemeente Veere. En dan niet alleen Vrouwenpolder waar ik nu woon, maar ook de dorpen waar ik ben opgegroeid, heb gewerkt, familie heb wonen, waar ik tijdens mijn jeugdjaren regelmatig kwam of waar ik nu nog steeds kan genieten van al het mooie dat in de gemeente Veere te vinden is.

Die betrokkenheid bij Veere, de interesse in politiek en bestuur, maar ook mijn visie op het (huidige) beleid maakt dat ik mij verkiesbaar heb gesteld om vanuit Hart voor Veere mijn steentje bij te dragen. Doel daarbij om samen te zorgen voor een leefbare omgeving voor iedereen! Een omgeving waar het goed wonen, sporten, werken, leren, ondernemen, geloven, recreëren en ontspannen is.

'MIJN HART KLOPT VOOR INWONERS, WERKNEMERS, TOERISTEN EN ONDERNEMERS'

Mijn naam is Michel Kloeg, ondernemer en werkgever in de gemeente Veere.

Toerisme en Recreatie (eten, drinken en overnachten), zijn veruit de belangrijkste economische dragers en de grootste banenmotor van de gemeente Veere.

De komende jaren zal het toerisme verder groeien en daar zijn intelligente langjarige oplossingen bij nodig om niet vast te lopen. Veel aandacht moet uitgaan naar een rechtvaardige en doelmatige financiering van de toeristische infrastructuur.

Toeristenbelasting en parkeerbelasting anno 2021 gaan al weer op de schop als het aan mij ligt. Ik adem Toerisme, Recreatie en Horeca, mijn hart klopt voor de inwoners, werknemers, toeristen en de ondernemers van Veere!

MICHEL KLOEG
ANDRÉ HOLLESTELLE

'EEN LEEFBARE GEMEENTE VEERE TE BORGEN'

Ik ben André Hollestelle, 64 jaar en woonachtig in Domburg en ik ben voor werk en privé regelmatig in Amsterdam en Noordwijk. Ik ben geboren en getogen in Rijswijk (ZH). Ik heb 30 jaar bij de Rijksoverheid bij het ministerie van VWS en EZ gewerkt als o.a vastgoedadviseur en strategisch beleidsmaker. Nu circa 20 jaar zelfstandig ondernemer. Het huidige beleid van de Gemeente Veere vind ik op een aantal aspecten slecht. Het programma van onze nieuw partij HART VOOR VEERE is goed en zal veel bewoners aanspreken. Ik wil mijn expertise inzetten voor het optimaliseren van onze partij. Mijn kennis zit vooral bij woningbeleid, infrastructuur en toerisme. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een leefbare gemeente Veere te borgen en onze partij HART VOOR VEERE kan daar voor zorgdragen.

'WERKEN AAN EEN STERKE ONAFHANKELIJKE GEMEENTE'

Mijn naam is Ronald van de Sande, 51 jaar. Horecaondernemer en wonend in Westkapelle. Ik exploiteer samen met Jeroen de Witte het Kasteel van Batavia.

Naast het organiseren van Veerse evenementen heb ik voorheen deel uitgemaakt van de dorpsraad Westkapelle, het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Veere, medeoprichter van de visie groep Westkapelle en ben ik betrokken bij verschillende stichtingen.

Het valt mij op dat de weerstand tegen de gemeente de laatste jaren erg is toegenomen. Veel gehoorde klachten zijn onbegrip, onduidelijk beleid, trage en stroperige behandeling van zaken, ontbreken van goede communicatie en weinig samenleving van gemeente Veere.

Toeristische ontwikkeling moet hand in hand gaan met onze omgeving, met wonen, werken en welzijn van onze inwoners. Ik zet mij ook graag in voor de vergeten groep in Veere, de jongeren!

Ik steun Hart voor Veere die het tij positief kunnen keren. Samen werken aan een sterke onafhankelijke gemeente Veere en voorkomen dat wij in de toekomst het “melkkoetje” worden van Middelburg en Vlissingen.

RONALD VAN DE SANDE
DENNIE VAN GOETHEM

'EENDUIDIG BELEID IN SAMENSPRAAK MET BURGERS'

Mijn naam is Dennie van Goethem, 36 lentes jong en woonachtig in Domburg. Trotse vader van een dochter en een zoontje. Ik ben uitbater van Café Tramzicht te Domburg en tevens bestuurslid van KHN afdeling Veere. Als ondernemer in de horeca en evenementen loop ik steevast op tegen muren binnen de gemeente Veere. Valse beloftes en wordt soms actief tegengewerkt bij het aandragen voor oplossingen tegen bijvoorbeeld overlast (s’nachts) die voor een groot deel voorkomen zou kunnen worden.

HART VOOR VEERE is een partij dat staat voor transparantie, een eenduidig beleid wat tot stand is gekomen in samenspraak met burgers en ondernemers. Samen een gezonde balans vinden tussen gemeente, burgers, ondernemers en recreanten. Waarbij wij oplossing gericht meedenken ipv bij voorbaat nee roepen.

Tevens hoop ik mij in te kunnen zetten op het thema Jeugd. Er zijn genoeg ideeën voor onze jongeren in onze gemeente denk aan openlucht bioscoop tot ijsbaan. Competities voor de wat oudere jeugd.

De gemeente Veere laat het steeds afweten en dat vind ik persoonlijk een enorm gemiste voor onze gemeenschap. HART VOOR VEERE zal er zijn om verandering aan te brengen!

HEIN ROBBERS

WONEN & WERKEN

Mijn naam is Hein Robbers 55 jaar oud, gescheiden en vader van twee prachtige dochters. Ik woon en werk in het prachtige Domburg. Ik kwam sinds mijn 5e jaar als toerist in Domburg. Vanaf 2010 was ik werkzaam als parkdirecteur op Hof Domburg en ben daar tot 2016 in dienst geweest. Vanaf dat jaar mag ik een prachtig bedrijf runnen met mijn compagnon op het strand van Domburg. In 2015 heb ik mij officieel mogen inschrijven als inwoner van Domburg en heb een heerlijk huisje kunnen kopen aan de Westweg. Vanaf dat moment heb ik me ook geprobeerd intensief in te zetten voor mijn nieuwe woonplaats. Ik heb mogen aanschuiven in de klankbordgroepen voor de herinrichting van de Boulevard van Schagen en ’t Groentje. Ook ben ik 3 jaar lang bestuurslid geweest van de Ondernemersvereniging en heb daarin heel intensief en positief mogen samenwerken met onze Stadsraad. Met mijn steun aan HART VOOR VEERE hoop ik de huidige koers van de politiek, die in mijn ogen de inwoners van de gemeente Veere enorm treft en de leefbaarheid niet ten goede komt, te beïnvloeden. Met als doel dat de inwoners weer vertrouwen krijgen in het bestuur en dat er vooral geluisterd wordt naar signalen die uit de gemeenschap komen. HART VOOR VEERE heeft mijn vertrouwen gewonnen. Laten wij samenwerken aan een mooie toekomst voor onze fijne gemeente en steun HART VOOR VEERE !

'GEMEENTE VEERE EEN VEILIG THUIS'

Mijn naam is Willem Roelandschap (25) en woonachtig in het stadje Veere. Ik ben binnenvaartschipper. Nadat ik ben opgegroeid in Veere, heb ik een tijdje buiten de gemeente gewoond. Ik heb altijd gezegd; zodra het kan ga ik terug. En dat is gelukt. Ik wilde dit graag omdat Veere als een veilig thuis voelt. Een veilige haven waar mijn kinderen kunnen opgroeien. En dat moet zo blijven. Ik geloof dat Hart voor Veere dit waar kan maken.

Het standpunt wat mij het meeste aanspreekt is dat middenstanders meer vrij gelaten moeten worden. Ik geloof dat dit de drijvende kracht is achter de economie binnen de gemeente Veere. 

Met Stijn van Kervinck achter het roer van de partij heb ik daar het volste vertrouwen in. Daarom heb ik een HART VOOR VEERE. 

 

WILLEM ROELANDSCHAP
logo HARTVOORVEERE P