Euros

Transparante financiën

Hart voor Veere vindt het van groot belang voor de vitaliteit van onze partij dat wij kunnen beschikken over financiële bijdragen van leden en sympathisanten. Giften en donaties zijn nodig voor een gezond financieel beheer en de ontwikkeling van de partij door het opstellen, uitvoeren en communiceren over (de voortgang van) het partijprogramma en zijn daarom zeer welkom. 

Hart van Veere ontvangt inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raadsleden en wethouders. Daarnaast ontvangen zij giften c.q. donaties, zowel in euro’s als in natura. Als lokale politieke partij willen wij transparant zijn over onze financiën. Hiertoe leggen wij verantwoording af over onze financiën aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast geven wij invulling aan onze wettelijke plicht door het opstellen van een giftenreglement en deze te publiceren op onze website Inclusief een overzicht van giften donaties boven een bedrag van € 1.000 per natuurlijk of rechtspersoon.  

Giften/donaties totaal 2021 + 2022 groter dan € 1.000:
Ondernemer Domburg, € 2.000
Ondernemer Domburg, € 1.250 
Ondernemer Zoutelande, € 2.000 
Ondernemer Zoutelande, € 2.000
Ondernemer Middelburg, € 1.500
Ondernemer Serooskerke, bijdragen in natura van in totaal meer dan € 1.000